Lillian Presthus

Maleri
Kopiert URL til utklippstavlen

Jeg er billedkunstner, bor i Bergen, og arbeider med malerier på mitt atelier på Fjøsanger. Min masterutdannelse er fra Kunsthøgskolen/ Kunstakademiet i Bergen og Helsinki innen maleri og tekstil.

I den maleriske prosessen er jeg spesielt opptatt av fargen og dens gjensidige påvirkningskraft. Naturen i nærområde inspirerer meg i mitt arbeid. Jeg ser mønstre, linjer, retninger og komposisjoner, og de sterke fargeopplevelsene naturen gir tar jeg med meg inn i atelieret.
Jeg jobber fysisk med maleriet, gjerne i store formater; river egen farge med utvalgte pigmenter og oljer. På den måten bygger jeg malerier der både naturelementer og mønstre er fremtredende.

Jeg har en stor utstillingsvirksomhet både i inn- og utland, med separatutstillinger i flere norske byer, New York, Berlin, København og Malmø. Jeg har deltatt på Høstutstillingen og på en rekke kollektivutstillinger i de nordiske land.