Hvordan leie eller selge din kunst via Leiga

Leiga er en ny nettside som enkelt lar deg se, leie og kjøpe kunst online. Leiga representerer en ny måte for kunden å oppdage og bestille kunst på, og vi har en ambisjon om at Leiga også skal sikre kunstnere mer stabile inntekter.

Som kunstner på Leiga vil du ha mulighet til å leie ut og selge dine kunstverk på en enkel måte til et nytt publikum, mens vi tar oss av papirarbeidet, betalingsprosessen og markedsføringen. Kunden kan leie et kunstverk i inntil 20 måneder, og betaler 5 % av verkets verdi hver måned. Etter full leieperiode er dermed verket nedbetalt, og kunden eier verket. Alternativt kan det leveres tilbake og kunden får muligheten til å leie med seg et nytt kunstverk i stedet. Kunden er selv ansvarlig for forsikring og opprettholdelse av leieforholdet.

Leiga driftes av VISP, og for å fortsette å utvikle, markedsføre og administrere nettsiden trekkes det et 20 % formidlingshonorar. De resterende 80 % går direkte til kunstneren.

Kriterier for å være med, er:

  • Kunstnerisk utdannelse
  • Høy kunstnerisk aktivitet (utstillingshyppighet)
  • Medlemskap i VISP
  • Bosted eller arbeidssted Vestland/Viken.
    Ved annen utdannelse kan kunstnerisk aktivitet vektlegges.

For å søke om å bli representert på Leiga, send inn følgende til fagutvalg@leiga.no:

  • CV
  • Lenke til hjemmeside dersom den er oppdatert, eller evt. tre bilder av egne verk som representerer ditt nåværende kunstnerskap, som eksempler på hva du ville lagt ut for leie/salg på Leiga

Fagutvalget består av Susanne Skeide (representant for BKFH), Philipp von Hase (representant for NKVN) og Heidi Bjørgan (oppnevnt av VISP).

NB: Leiga er et prøveprosjekt og derfor foreløpig kun tilgjengelig for kunstnere bosatt i Vestland. Prosjektet blir i løpet av 2023 også utvidet til å omfatte Viken, og senere også flere fylker.