Personvern

Innhold

1. Innledning

2. Om virksomheten

3. Om behandlingen

4. Om forholdet til andre virksomheter

5. Om den enkeltes rettigheter

6. Nye formål

7. Endringer

8. Mer informasjon

1. Innledning

Leiga (“vi”) er opptatt av at du skal føle deg trygg og ha kunnskap om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger. Her følger informasjon om dette. Denne personvernerklæringen er oppdatert 15.08.2021.

2. Om virksomheten 

Leiga er en nettside for kjøp og utleie av kunst online, og drives av VISP – Produksjonsenhet for Visuell Kunst. VISP, representert ved daglig leder, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i Leiga. 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss, finner du her kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige:

Navn: Leiga v/ Produksjonsenhet for Visuell Kunst

Kontaktperson: Daglig leder Aslak Høyersten

Adresse: Christian Michelsens Gate 7, 5012 Bergen

Organisasjonsnr: 994 520 911

E-post: post@leiga.no

Mobil: +47 934 61 983

3. Om behandlingen

Formål

Vi samler inn personopplysninger om besøkende på Leiga for å kunne tilby tjenester som de etterspør, og for å sikre et godt og trygt kundeforhold mellom oss, kunstneren som eier de aktuelle verkene og kunden; vi ber om opplysninger for å kunne sikre at alle partene involvert i utleieforholdet har informasjon om vesentlige forhold for virksomheten, som hvor verket befinner seg, hvilken tilstand det er i og når det eventuelt skal leveres tilbake. Etter samtykke vil vi også kunne bruke kontaktinformasjonen din til å sende ut nyhetsbrev og oppdateringer om våre tilbud og aktiviteter. Det er frivillig å gi opplysningene dine til oss, men om du velger ikke å gjøre det vil vi ikke kunne tilby deg tjenestene våre.

Under følger en oversikt over hvilke opplysninger vi samler inn til hvilke formål.

NYHETSBREV

Hvor: Man kan melde seg på nyhetsbrev via eget skjema på nettsiden, eller fysisk skjema hos oss i forbindelse med for eksempel utstillinger eller events.

Hvilke opplysninger samler vi inn: Navn og e-postadresse.

Bruksområde: Sende ut nyhetsbrev og oppdateringer om vår virksomhet.

Hvor lenge lagres opplysningene: På ubestemt tid – du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet, og da vil opplysningene dine slettes.

Behandlingsgrunnlag: Samtykke.

Databehandler (tredjepart): Mailchimp. Mailchimp sin databehandlingsavtale kan finnes her: https://mailchimp.com/legal/privacy/

OPPRETTELSE AV KONTO

Hvor: På nettsiden kan man opprette en konto, noe som lar deg bruke funksjoner som å utføre kjøp, inngå leieavtaler, lagre kunstverk du liker eller følge kunstnere du er interessert i.

Hvilke opplysninger samler vi inn: Navn, mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato, fysisk adresse inkludert postnummer og -sted. Ved kjøp og inngåelse av leieavtale kan vi også samle inn andre opplysninger som er nødvendige for å utføre tjenestene, se neste avsnitt (“Kjøp eller utleie i nettbutikken”). Dersom du i tillegg har en kunstnerprofil, vil vi også kunne trenge å samle inn offentlig tilgjengelige opplysninger om organisasjonsnummer, virksomhetsnavn og virksomhetens adresse.

Bruksområde: Opplysningene brukes for å opprette en kundeprofil, som kan brukes til å lagre kunstverk eller kunstnerprofiler man er interessert i å følge med på, inngå kjøp og leieavtaler, melde deg på nyhetsbrev, eller se tidligere kjøp. Du kan når som helst redigere opplysningene vi har om deg.

Hvor lenge lagres opplysningene: På ubestemt tid – du kan når som helst be om at vi sletter din informasjon. Dersom det pågår et utleieforhold må vi imidlertid beholde opplysningene som er nødvendige for å opprettholde kundeforholdet, så lenge forholdet pågår (se neste avsnitt, “Kjøp eller utleie i nettbutikken”).

Behandlingsgrunnlag: Samtykke.

KJØP ELLER UTLEIE I NETTBUTIKKEN

Hvor: Man kan utføre kjøp eller inngå en utleieavtale via nettsiden/i nettbutikkens utsjekk, dette forutsetter at man oppretter en konto hos oss (se informasjon under “opprettelse av konto”)

Hvilke opplysninger samler vi inn: Fullt navn, telefonnummer, e-postadresse, fysisk adresse inkludert postnummer og sted, valgte kunstverk, betalingsopplysninger og valgt leveringsmetode (frakt eller henting). Ved bedriftskjøp vil også navn på bedrift, organisasjonsnummer og kontaktopplysninger til kontaktperson bli lagret.

Bruksområde: Vi trenger å samle inn disse opplysningene for å sikre et trygt kundeforhold mellom kunde, kunstner og oss som formidler. For å gjennomføre kjøp eller inngåelse av leieavtaler i nettbutikken kreves derfor navn, adresse, kontaktinformasjon, og betalingsopplysninger, som også vil være nødvendig for bokføring og i tilfelle det vil være nødvendig å kontakte kunden i forbindelse med kjøpet. Ved inngåelse av leieavtale vil det også være nødvendig med ytterlige opplysninger (listet i punktet ovenfor) for å sikre at leieavtalen oppfylles (for eksempel informasjon om hvor verket befinner seg og når/hvor/hvordan det skal leveres tilbake etter endt leieperiode).

Hvor lenge lagres opplysningene: I henhold til bokføringsloven lagres opplysningene i fem år etter regnskapsårets slutt, eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med kunden.

Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å oppfylle avtale/kjøp/utleieforhold, og nødvendig for vår bokføring.

Databehandler (tredjepart): Betalingsopplysninger behandles av betalingstjenesten Stripe. Stripe har egne vilkår som må godtas før en betaling kan gjennomføres. Stripe sin databehandlingsavtale kan finnes her: https://stripe.com/no/privacy.

4. Om forholdet til andre virksomheter

Vi selger ikke dine opplysninger til noen andre, og gir det ikke videre til noen med mindre vi blir lovpålagt å gi ut informasjonen. Kunstneren eller kunstnerne som eier verket/verkene du leier i et pågående utleieforhold vil imidlertid kunne få informasjon om hvem som leier verket og om hvor verket befinner seg til enhver tid. Ellers er eventuelle databehandlere (tredjeparter) opplyst om under de ulike tilfellene vi samler inn opplysninger i, i punktene ovenfor (“Om behandlingen”).

5. Om den enkeltes rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg, og du kan kreve at vi retter det dersom noe er feil, eller at vi sletter eller begrenser vår bruk av informasjonen vi har om deg. Du har også rett til å overføre den informasjonen vi har om deg til andre leverandører om du ønsker det (dataportabilitet). Sletting av informasjon forutsetter imidlertid at det ikke eksisterer et pågående utleieforhold mellom oss/kunstneren og deg – i noen tilfeller er vi nødt til å lagre informasjonen for å kunne oppfylle avtalen.

Om du ønsker å få innsyn i, rette opp i, overføre, begrense eller slette personopplysningene som vi har om deg, kan du kontakte oss på post@leiga.no og be om dette. Du kan også når som helst trekke tilbake ditt samtykke, og da vil vi straks stoppe all behandling av de personopplysningene som du tidligere har samtykket til at vi kan lagre.

Dersom du vil klage på vår behandling av dine personopplysninger, har du rett til det. Vi håper at du i et slikt tilfelle vil kontakte oss først på post@leiga.no, men du har også rett til å klage direkte til Datatilsynet hvis du er uenig i Leiga sine behandlingsmetoder eller avgjørelser i forbindelse med dine personopplysninger.

Vi foretar ikke automatiserte individuelle avgjørelser.

6. Nye formål

Dersom vi skal bruke opplysningene dine til noen andre formål enn det som er oppgitt her, plikter vi å informere deg om dette.

7. Endringer

Dersom vi gjør endringer i vår personvernerklæring som påvirker deg, enten på grunn av endring i våre tjenester eller endring i regelverket om behandling av personopplysninger, vil vi informere deg om dette såfremt vi har din kontaktinformasjon. I alle tilfeller vil oppdatert informasjon være lett tilgjengelig på våre nettsider.

8. Mer informasjon

Dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om oss eller om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kontakt oss på post@leiga.no.