Vilkår for salg og utleie av kunst via Leiga

For å ta i bruk Leigas formidlingstjenester for utleie eller salg av kunstverk må du eller ditt foretak (heretter omtalt som «Kunstneren») samtykke til Leigas vilkår. Det er de til enhver tid oppdaterte vilkår som gjelder.

  • Formidling av kunst. Det avtales herved at Leiga gis rett til å formidle kunstverk på vegne av Kunstneren mot et formidlingshonorar på 20% av verkets verdi. Verkene vil bli tilgjengeliggjort på nettsiden leiga.no for utleie og salg, og i denne forbindelse gis Leiga rettighetene til å bruke bilder av verkene i egne kanaler. Disse rettighetene til å bruke bilder av verkene inkluderer, men er ikke begrenset til, sosiale medier, nettside (visp.no og leiga.no) og trykte medier. Ved slik bruk vil kunstneren alltid være kreditert.

  • Kunstverk. Kunstneren tilgjengeliggjør minimum fem (5) av sine verk til formidling via Leiga, og har ansvar for å oppdatere og legge til nye verk når tidligere publiserte verk blir utilgjengelige (utleid/solgt). Minsteprisen på alle tilgjengelige verk er kr 2.000. Kunstneren har selv ansvar for å sørge for at fotodokumentasjon av verkene i god kvalitet. Leiga forbeholder seg enerett til å vurdere hvorvidt bildekvaliteten er god nok.

  • Salgs-/leieavtale. Leiga formidler en salgs-/leieavtale mellom kunstner og kunde på vegne av Kunstneren, og av denne fremgår Kunstnerens fulle navn og organisasjonsnummer. Det rettslige ansvaret for utleie- eller salgsforholdet ligger hos kunstneren, som også er eier av verkene.

  • Rettigheter til verket. Rettighetene til kunstverket ligger hos Kunstneren med mindre annet er skriftlig avtalt.

  • Formidlingsavtalens varighet. Formidlingsavtalen løper frem til en av partene sier den opp med 1 måneds oppsigelsestid. Eventuelle verk som er utleid blir ikke påvirket; utleieperioden fullføres i henhold til leieavtalen.

  • Betaling og oppgjør. Betaling fra kunden går via betalingsløsningen Stripe, og utleie-/salgssummen fratrukket Leiga sitt formidlingshonorar overføres herfra direkte til Kunstnerens bankkonto med avtalte frekvenser. Kunstneren har selv ansvar for egen regnskapsføring og skatteinnbetaling.

  • Kunstavgiften. Ved salg og etter fullendt leieforhold i 20 måneder vil den totale salgsprisen i alle tilfeller suppleres med Kunstavgift tilsvarende 5% av verkets verdi. Kunstavgiften betales fra kunde og bli overført i sin helhet til Kunstnerens bankkonto. Kunstneren er selv ansvarlig for å betale og rapportere inn denne til BKH/BONO.