Vilkår for leie og kjøp av kunst via Leiga

For å ta i bruk Leigas formidlingstjenester for leie eller kjøp av kunstverk må du (heretter omtalt som «Kunden») samtykke til Leigas vilkår. Det er de til enhver tid oppdaterte vilkår som gjelder.

 • Formidling av kunst. Leiga formidler kunst på vegne av Kunstneren, men det er Kunstneren som er verkets eier og står ansvarlig for eventuell reklamasjon. Det er Kunstneren som innehar alle rettighetene til verket, med mindre noe annet er spesifikt avtalt.

 • Utleieforholdet og ansvar. Ved utleieforhold er Kunden fullt og helt ansvarlig for eventuelle tap eller skader som måtte oppstå mens kunstverket er i Kundens besittelse, og Kunden påtar seg forsikringsansvaret for verket i leieperioden.
  Ved skade eller tap forplikter Kunden seg til å betale hele kunstverkets resterende verdi, og Kunden vil med dette overta eierskap til verket. Leiga anbefaler å forsikre kunstverket særskilt dersom ikke innboforsikring eller annen eksisterende forsikring dekker gjenstanden.

 • Salgs-/leieavtale. Ved utleie betaler Kunden 5 % av verkets verdi per måned, i maksimum 20 måneder. Etter 20 måneder vil hele verket være betalt, og Kunden overtar eierskap til kunstverket. Kunstavgiften vil legges til sluttbeløpet og betales i tillegg.

 • Betaling. Leiga bruker Stripe som betalingsløsning. Stripe har egne vilkår (HER) som må godtas før leie eller kjøp kan gjennomføres.

 • Kundens forpliktelser. Kunden forplikter seg til å behandle og oppbevare kunstverkene på en måte som ikke utsetter dem for skade, samt å utføre vedlikehold dersom nødvendig. Kunden skal kun bruke kunstverket til privat bruk, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

 • Leieavtalen og dens varighet. Leieavtalen løper i sin helhet frem til:

  (a) Avslutning: Kunden avslutter leieforholdet på «Min side» på Leiga.no, og kunstverket returneres til Kunstneren. Månedsbeløpet for leieforholdet løper til Kunstneren har fått kunstverket i retur og godkjent tilstanden til kunstverket.

  (b) Kjøp: Kunden har enten betalt alle månedsbeløp i perioden slik at disse til sammen utgjør verkets fulle verdi, eller på et fritt valgt tidspunkt betaler kunstverkets resterende verdi og overtar eierskap av verket. Ved kjøp (enten direkte eller ved utleie som går over til kjøp) av verk til en verdi av over 2000,- skal kunstavgiften på 5 % av verkets verdi betales, jf kunstavgiftsloven. Leiga er som formidler ikke ansvarlig for å innrapportere og betale denne, det er Kunden som betaler og Kunstneren som innrapporterer.