Guro Berger

SkulpturKeramikk
Kopiert URL til utklippstavlen

Jeg er en Oslo basert kunstner som jobber med skulptur, performance og film. Ved å kombinere ulike medier ønsker jeg å utforske ulike aspekter ved et og samme tema og gi publikum en rikere opplevelse. Jeg har hovedfag i kunst fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole med fordypning i skulptur og en videreutdanning i Filmkunst fra Oslo Met.

I et av mine siste prosjekter endte jeg opp med å lage en skulptur, en performance og en film om bagasjen vi bærer med oss i livet. Det startet med at jeg ville gi et bilde på den symbolske bagasjen vi alle bærer med oss i livet og som kan være tung å bære til tider. Ved å hugge ut konkrete håndvesker i stein ønsket jeg å gi et bilde på nettopp dette. Skulpturen ble et verk i seg selv, men jeg ville gjerne tilføre en dimensjon. Derfor inviterte jeg en kunstner kollega til å lage en performance hvor skulpturen blir brukt på en humoristisk måte for å synliggjøre tyngden av håndvesken og hvordan kroppen påvirkes av å bære noe tungt. Performancen ble skapt og vist under Performance Art Festival i Bergen 2022.

For å skape et ytterligere perspektiv på tematikken lagde jeg en kortfilm om min
egen nomadiske arbeidssituasjon som kunstner og vekter ved Nasjonalmuseet. Ved å filme meg selv siste dag på jobb ønsket hun å vise et eksempel på kunstneres utsatte arbeidssituasjon og hvordan kunst, kunstfaglig kompetanse, kunstnere og arbeid er forbundet og gjensidig avhengige av hverandre. Håndvesken blir i denne sammenheng et symbol på den kompetansen kunstnere bærer med seg.