Carl Martin Hansen

MaleriTegningSkulptur
Kopiert URL til utklippstavlen

Jeg arbeider både 2- og 3- dimensjonalt med maleri, tegning, skulptur og romlige installasjoner. Forholdet til musikken er spesielt viktig for meg, samtidig som landskapet har vært en gjennomgående tråd gjennom arbeidet mitt.