Samtale med Elisabeth Rydland Nilssen

Billedkunstner Elisabeth Rydland Nilssen bor og arbeider i Bergen. Hun arbeider med en bredde av ulike teknikker og uttrykk, og har en rekke verk tilgjengelig for kjøp og leie hos leiga.no. Sommeren 2024 deltok hun i gruppeutstillingen Leiga: MALERI på CM7 i Bergen, og våren 2025 skal hun ha en separatutstilling ved Norsk Skogmuseum i Elverum.

Les samtalen under for å bli bedre kjent med kunstnerskapet

«Jeg liker å bruke tid på å utforske nye metoder, og den fordypningen som ligger i det»

Fortell oss om kunsten din!

For tiden jobber jeg med konsentrasjon omkring grafiske uttrykk innen lino- og tresnitt og monotypi. I perioder arbeider jeg også med maleri, romlige objekter og kunstnerbøker. Jeg henter inspirasjon og innspill til bildemotiv og tematikk fra ulike områder. Det kan være et inntrykk av et landskap eller et område, en måte å se og tolke mine omgivelser på, eller det kan være personlige erfaringer i livet som påkaller min visuelle oppmerksomhet. Ofte er det en bearbeidelse av noe som har virket på meg over tid, og sjeldent en respons på umiddelbare og spontane inntrykk.

Hvilke temaer interesserer deg?

Natur- og landskapstema dukker opp med jevne mellomrom i mitt kunstneriske virke, og siden 2018 har jeg i hovedsak jobbet med tema knyttet til ulike natur- og skogsmiljøer. Resultatet er ulike serier av grafiske trykk, og noen av dem er tilgjengelig på leiga.no

Jeg dveler ved opplevelser, og bruker dermed lang tid på å notere dem visuelt. Men jeg er likevel i konstant kontakt med «noe» som setter i gang en reaksjon, og som jeg har behov for å respondere på. Jeg er ofte nysgjerrig på å finne nye uttrykksmetoder, noe som fører til eksperimentering for å finne frem til nye muligheter og å forstå ulike teknikker, enten det er innen maleri, grafikk, bok eller annet. Resultatet av disse utprøvingene gir en variasjon av uttrykk. Det fører også til at min produksjon foregår i et mer langsomt tempo.

Hvordan er din kunsteriske prosess?

En ny idé tar vanligvis form når jeg er klar for å tenke i nye baner, eller det kan vokse frem et materiale over en lengre periode. Valg av teknikk og uttrykk er en konsekvens av hva idéen grunner på. Jeg liker å bruke tid på å utforske nye metoder, og den fordypningen som ligger i det.

I mitt pågående arbeid har jeg anvendt egne foto som grunnlag for det som senere blir til grafiske trykk. Bildene bearbeides digitalt, og overføres til lino- og treplater som jeg til sist skjærer motivet ut i og trykker. Dette er en metode jeg har brukt mye tid på å utforske og finne en løsning på. Jeg har i løpet av de siste mange årene vandret mye rundt i natur, både i skog og fjell. Til alle årstider og uavhengig av vær. Gjennom disse turene har interessen for skogen vokst frem, og tematikken har fått påfyll gjennom litteratur for å forstå skog, økologi og biologiske prosesser som pågår. Dette har vært en vesentlig del av den kunstneriske prosessen.

«Krypende, lav» II (2021), linosnitt/monotypi i et opplag på 10 ulike fargevarianter.
Når vet du at kunstverket du jobber med er ferdig?

Når et kunstverk er ferdig, avhenger av hvilken teknikk jeg anvender. Jeg anser likevel kunstverket som ferdig når jeg ser at resultatet er blitt som jeg håpet på. Maleriet «Vag utsikt» er et eksempel på arbeid som er avhengig av at spontaniteten som ligger til grunn, er blitt ivaretatt underveis i prosessen, som også når det er ferdig bærer grunnidéen med seg i sin helhet.

Når det kommer til mine grafiske trykk, er kunstverket på mange måter ferdig allerede før platen er skåret og trykket, fordi metoden baserer seg på et nøye planlagt uttrykk. Det er totalt motsatt av det spontane, og jeg trives med begge tilnærminger.

Fortell om verket du viste hos oss i utstillingen Leiga: MALERI på CM7!

«Vag Utsikt» er et maleri fra 2018, og fra en periode som pågikk over noen år der jeg var interessert i prosesser knyttet til håndlagde bøker. Gjennom interessen for bokbindingstradisjoner plukket jeg opp og videreutviklet metoden for å male med klister tilsatt maling eller pigment, såkalt «klistermarmorering». Spørsmålet jeg stilte var om denne metoden, som tradisjonelt var benyttet for å dekorere papir, kunne overføres til lerretet og mine kunstneriske uttrykk knyttet til natur og landskap? Ved å bevare prinsippet fra det dekorative og repeterende mønsteret, til samtidig å bevare og formidle en stemning? Slik ble «Vag utsikt» ett av flere resultat fra denne perioden.

Hva betyr det for deg på være representert på leiga.no?

Jeg setter pris på å få vist arbeidene mine på Leiga.no og idéen bak prosjektet synes jeg er veldig god. Det er fint med en kanal der jeg får vise både nyere og eldre arbeider. Og det er alltid hyggelig med muligheten til selv å få møte eller komme i kontakt med dem som er interessert i mine verk.